Klinické studie

Klinické studie představují pro nemocné s lymfomy možnost léčby moderními léky, které mohou výrazně zlepšit výsledky jejich léčby. Z ekonomického hlediska pak tato cesta přináší nezanedbatelné úspory v oblasti nákladné léčby tzv. "centrovými léky". V České republice probíhá celá řada klinických hodnocení fáze I-III v Centrech intenzivní hematologické péče. Nabídka klinických hodnocení se může lišit mezi jednotlivými centry. Přehled aktuálně probíhajících klinických hodnocení k náboru je uveden níže.