Plenární zasedání KLS v roce 2020

Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny v roce 2020 se uskuteční ve dnech 1.4. - 2.4.2020 v hotelu Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3.


10. aktualizovaná verze léčebných doporučení KLS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po dvou letech se vám dostává do rukou jubilejní, již desáté vydání diagnostických a léčebných postupů (jedná se o 8. tištěnou verzi). Předkládaná doporučení vycházejí z mezinárodních doporučení pro léčbu lymfomů, na druhou stranu se stále snažíme, aby byla přizpůsobena na podmínky a možnosti České republiky.

Novinek oproti minulé verzi je opět celá řada – nově je zařazena kapitola o paliativní medicíně v terapii lymfomů, specifika diagnostiky a léčby starších nemocných s lymfomy, doporučení pro sledování nemocných po skončení léčby atd. Nové postupy se týkají PET řízené terapie u nemocných s Hodgkinovým lymfomem, objevila se celá řada nových léků nebo rozšíření indikací. Bohužel u celé řady nových léků trvá nezbytnost schválení úhrady, i toto je v textu zdůrazněno. Na druhou stranu nutno připomenout, že systém úhrady je poměrně dynamický, proto velmi doporučujeme orientovat se v oblasti úhrad zejména prostřednictvím oficiálních dokumentů SÚKL. Na konci textu je zařazena kapitola „Vybrané informace k cílené/biologické léčbě“, kde jsou shrnuty aktuální poznatky k této moderní terapii. Součástí doporučení již není přehled aktuálně běžících klinických hodnocení - vzhledem k velké variabilitě a častým změnám v běžících nebo nových klinických hodnoceních nyní odkazujeme všechny zájemce na webové stránky www.lymphoma.cz.

Věříme, že předkládaný text vám bude jako v minulosti opět cenným pomocníkem při rozhodování o správné diagnostice a léčbě nemocných s lymfomy v České republice.

Zde předkládaná elektronická PDF verze je pak připravena s celou řadou interaktivních odkazů, které by měly urychlit Vaši orientaci v textu.

David Belada a Marek Trněný za kolektiv autorů

Léčebná doporučení jsou k dispozici zde