Kontaktní adresy

 

Centra intenzivní hematologické péče (CIHP) pro dospělé
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Plzeň
Ústav hematologie a krevní transfuze

 

Komplexní onkologická centra (KOC), která spolupracují s KLS
Krajská nemocnice České Budějovice
Fakultní nemocnice v Motole, Radioterapeuticko – onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Ostrava
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
KOC Nový Jičín
Krajská nemocnice Liberec

 

Centra poskytující komplexní péči včetně transplantační dětem a dospívajícím
Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie
Dětská fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně