Vážení přátelé,

nacházíte se na stránkách Kooperativní lymfomové skupiny, z.s. (Czech Lymphoma Study Group – CLSG, association), která se zabývá diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů.


LYMFOM HELP

V roce 2005 bylo založeno občanské sdružení LYMFOM HELP, jehož cílem je sdružovat nejen nemocné s maligním lymfomem a jejich příbuzné či blízké, ale také zdravotní sestry a lékaře pečující o pacienty. V tomto pacientském sdružení je možné získat veškeré dostupné informace o maligním lymfomu, o možnostech léčby a nových léčebných přístupech, včetně odpovědí na otázky, jako je např. podpora rodiny při léčbě, se kterými se mohou pacienti i jejich blízcí v průběhu onemocnění potýkat. Součástí webových stránek tohoto sdružení je i poradna pro pacienty.

Více na: www.lymfomhelp.cz


Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné:

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Tato publikace z roku 2012 je určena nově diagnostikovaným pacientům s maligním lymfomem a navazuje na původní verzi "Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem" z roku 2005, jejímž autorem byl MUDr. Robert Pytlík (VFN Praha). Výrazný pokrok v léčbě byl impulsem k novému vydání s poněkud rozšířením obsahem. Publikace obsahuje oproti původnímu vydání příběhy vyléčených pacientů, fotografie zaslané do našich motivačních projektů a také úvodní slovo od psychologa Jeronýma Klimeše.

Publikaci vydalo naše sdružení za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Autorsky se na ní podíleli jak bývalí pacienti z našeho sdružení, tak lékaři Kooperativní lymfomové skupiny (MUDr. R. Pytlík, MUDr. K. Benešová, MUDr. I. Vášová, doc. MUDr. A. Janíková, Ph.D., MUDr. P. Štěpánková), kteří jsou autory odborných textů. Cílem této příručky je poskytnout pacientům v ucelené a srozumitelné formě informace, které se týkají jejich onemocnění. Tato příručka by měla sloužit jako podpůrný informační materiál a doplnit tak informace, které pacienti dostanou v ambulancích od svých ošetřujících lékařů.

Ve spolupráci s lékaři a sestrami na hematologických a onkologických pracovištích po celé ČR budeme tuto příručku bezplatně poskytovat pacientům, kterým je určena.

Vzhledem k tomu, že při naší práci se snažíme vycházet z potřeb pacientů, lékařů, sester a ostatního zdravotnického personálu, budeme velmi rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a uvítáme všechny připomínky, které zužitkujeme v naší další činnosti.

Monika Poulová

LYMFOM HELP, o.s.
Arménská 1374/14
101 00 Praha 10
tel: 608 227 780
www.lymfomhelp.cz
monika.poulova@lymphomhelp.cz


Eva Chocenská

Výživa pacientů s lymfomem

Tato publikace vznikla na základě podnětů pacientů a požadavků denní praxe, kdy se každý pacient s lymfomem před léčbou, v jejím průběhu i po ukončené léčbě intenzivně zajímá o to, čím může sám přispět k vlastnímu úspěšnému vyléčení a maximálně omezit nežádoucí účinky spojené s léčbou. Tato informační příručka volně navazuje na předchozí publikaci „Průvodce pacienta onkologickou léčbou”. Brožura, kterou máte v rukou, se hlouběji zaměřuje na potřebu živin nemocného a jak je vhodným způsobem dodat, rozebírá moderní trendy ve výživě, a jak jsou které z nich vhodné při nádorovém onemocnění. Podstatná část knihy je zaměřena na doplňky stravy. Jsou rozebrány z hlediska protinádorového účinku potvrzeného vědeckými studiemi i nejznámějšími účinky při jiném onemocnění. Zároveň je zpracováno velmi důležité téma ovlivnění s léčbou, možnosti jejich použití (zda vůbec) a dostupnosti v České republice. Přeji všem, kteří se pustí do čtení a aplikování rad z této publikace, aby se nevzdávali při léčbě lymfomu a zaměřili se na hlavní cíl: vyléčení a návrat do běžného života.


PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Nemoc a naše psychika

Onkologické onemocnění nepostihuje jen tělo, ale i psychiku pacienta. Fyzické obtíže a projevy nemoci pomáhá pacientovi zvládat celý ošetřovatelský tým, léky a další podpůrné látky a opatření, jako je například změna stravovacího režimu, užívání přírodních látek (bylinky) a úprava životního režimu.

Pozornost osobnímu prožívání nemoci a řešení problémů s tím spojených je však stále dosud poněkud upozaděno. Psychické stavy a procesy ale velmi výrazně průběh léčby a pozdější rekonvalescenci ovlivňují. A právě porozumět tomu, co se může odehrávat v mysli nemocného, je věnována tato publikace.

Díky ní máte nyní možnost nahlédnout do duše člověka, který tímto velice složitým životním obdobím prochází. Nejedná se však o univerzální návod a popis všech situací, do kterých se může pacient dostat. Publikace by měla sloužit jako nástin a inspirace, jak určitá těžká úskalí lze chápat. Je totiž důležité snažit se porozumět tomu, co se v psychice nemocného může odehrávat a pokusit se si tyto procesy uvědomit, následně čehož s nimi lze lépe pracovat. Je možné, že nebudete se vším, co je zde uvedeno, souhlasit, a ani nemusíte zákonitě vše během své nemoci prožívat.