ABE-3 skóre

Kalkulátor rizika pro pacienty s difuzním velkobuněčným lymfomem (DLBCL) ve věku 60 let a výše léčených chemoterapií R-CHOP

Věk
Bulk info
Stav tělesné kondice dle ECOG info

O tomto kalkulátoru

Klasifikační systém ABE-3 je výsledkem retrospektivní analýzy dat z registru Kooperativní lymfomové skupiny ČR. Na základě hodnocení dat 443 pacientů léčených chemoterapií R-CHOP byl postulován index, který stratifikuje nemocné do tří kategorií rizika (nízké, střední, vysoké). Skóre bylo následně validováno na nezávislé kohortě 162 nemocných.

ABE-3 skóre

Prognóza celkového přežití závisí na přítomnosti tří rizikových faktorů: pokročilého věku (AGE), přítomnosti nádorové masy (BULK) a stavu tělesné kondice dle ECOG. Skóre bylo konstruováno za účelem predikce celkového přežití (OS) tří let od data diagnózy. Vzhledem k různé váze jednotlivých faktorů nerozhoduje o rizikové skupině pouze prostý součet rizikových faktorů, ale také jejich kombinace.

Reference

ABE-3 skóre bylo navrženo a validováno kolektivem autorů Kooperativní lymfomové skupiny ČR. Procházka V, Pytlík R, Janíková A, Belada D, Šálek D, Papajík T, Campr V, Fürst T, Furstova J, Trněný M. PLoS One. 2014 Jul 24;9(7):e102594.