Vážení přátelé,

vítáme vás na stránkách Kooperativní lymfomové skupiny, z.s. (Czech Lymphoma Study Group – CLSG, association). Jedná se o sdružení lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů. Spolek zároveň pracuje jako lymfomová sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Spolupráce, na níž se všichni podílíme, přinesla již řadu výsledků jak v oblasti výzkumné, tak v oblasti zavádění nových metod do diagnostiky a léčby.

Na těchto stránkách najdete informace o KLS, z.s., jejích aktivitách, odborná veřejnost informace o studiích, nemocní nebo jejich rodiny a přátelé informace o lymfomech a užitečné odkazy.

Doufáme, že vám tyto stránky poslouží při hledání odpovědí na vaše otázky a budeme vděčni za vaše dotazy, připomínky a informace.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů