Klinické studie

Klinické studie představují pro nemocné s lymfomy možnost léčby moderními léky, které mohou výrazně zlepšit výsledky jejich léčby. Z ekonomického hlediska pak tato cesta přináší nezanedbatelné úspory v oblasti nákladné léčby tzv. "centrovými léky". V České republice probíhá celá řada klinických hodnocení fáze I-III v Centrech intenzivní hematologické péče. Nabídka klinických hodnocení se může lišit mezi jednotlivými centry.

Odkaz na klinické studie s otevřeným náborem

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 03. 04. 2024, datum vložení: 25. 08. 2019