Klinické studie

Klinické studie představují pro nemocné s lymfomy možnost léčby moderními léky, které mohou výrazně zlepšit výsledky jejich léčby. Z ekonomického hlediska pak tato cesta přináší nezanedbatelné úspory v oblasti nákladné léčby tzv. "centrovými léky". V České republice probíhá celá řada klinických hodnocení fáze I-III v Centrech intenzivní hematologické péče. Nabídka klinických hodnocení se může lišit mezi jednotlivými centry. Přehled aktuálně probíhajících klinických hodnocení k náboru je uveden níže.
Seznam příloh

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 06. 02. 2020, datum vložení: 16. 11. 2019


Studie dle diagnóz

Seznam příloh

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 19. 03. 2024, datum vložení: 16. 11. 2019


Studie dle center

Seznam příloh

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 19. 03. 2024, datum vložení: 16. 11. 2019

Zpět