KONTAKTY

Složení výkonného výboru KLS od 1. 4. 2022 do 31. 4. 2024 vč. pozorovatelů

- předseda a místopředsedové zatím nezvoleni, informace dle výboru KLS od 22.3.2018 do 21.3.2020

Předseda
JménoPracovištěKontakt
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
I. interní klinika - klinika hematologie VFN,
Tel.: +420 224 962 527; trneny@cesnet.cz

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Místopředsedové
JménoPracovištěKontakt
prim. doc. MUDr. David Belada, Ph.D.IV. Interní hematologická klinika,Tel.: +420 495 832 886; david.belada@seznam.cz

Sokolská 581, 500 08 Hradec Králové
prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Hemato-onkologická klinika FN Olomouc,Tel.: +420 588 442 878; vit.prochazka@fnol.cz

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Členové / patologové
JménoPracovištěKontakt
MUDr. Kateřina KamarádováFingerlandův ústav patologie,Tel.: +420 495 832 461; kamaradova@gmail.com
Sokolská 581, 500 05 FN Hradec Králové
MUDr. Vít CamprÚstav patologie a molekul. medicíny 2.LF UK a FN Motol,Tel.: +420 224 435 601; vcampr@yahoo.com
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 150 00 Praha 5
Členové
JménoPracovištěKontakt
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.IHOK FN Brno, Jihlavská 20,Tel.: +420 532 233 753; janikova.andrea@fnbrno.cz
625 00 Brno - Bohunice
MUDr. Kateřina Benešová, CSc.I. interní klinika - klinika hematologie VFN,Tel.: 224 962 549; katerina.benesova@hotmail.com
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.I. interní klinika - klinika hematologie VFN,Tel.: +420 224 965 933; pavel.klener@gmail.com
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
MUDr. Juraj ĎurašKlinika hematoonkologie,Tel.: +420 597 372 754; juraj.duras@fno.cz
17. listopadu 1790, 708 52 FN Ostrava - Poruba
MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.Interní hematologická klinika FNKV,Tel.: +420 267 163 554; heidi.mocikova@seznam.cz
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
MUDr. Aleš Obr, Ph.D.Hemato-onkologická klinika FN Olomouc,Tel.: +420 588 443 194; ales.obr@fnol.cz
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.I. interní klinika - klinika hematologie VFN,Tel.: +420 224 962 675; pytlikr@seznam.cz
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
MUDr. Alice SýkorováIV. Interní hematologická klinika,Tel.: +420 495 832 866; ali.sykorova@gmail.com
Sokolská 581, 500 08 Hradec Králové
MUDr. Kateřina SteinerováHematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Tel.: +420 377 103 871; steinerovak@fnplzen.cz
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
MUDr. Jan Kořen
I. interní klinika - klinika hematologie VFN,Tel.: +420 224 962 310; jan.koren@vfn.cz
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Datacentrum KLS
Datacentrum I. Interní kliniky VFN
 U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
Tel./Fax: + 420 224 963 117/118
Tel./Fax: + 420 224 963 117/118
Kontaktní osoba Telefon E-mail
Mgr. Marta Řežábková, MBA +420 224 962 527 mreza@lf1.cuni.cz
Jitka Dlouhá, DiS. +420 224 963 118 dlouha@lymphoma.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontaktní osoba Telefon E-mail
Mgr. Daniel Valášek +420 605 700 262 dpo@lymphoma.cz


Redaktoři webových stránek Lymphoma.cz

Kontaktní osoba Telefon E-mail
MUDr. Prokop Vodička +420 224 962 527 prokop.vodicka@vfn.cz
MUDr. Lucie Dlouhá +420 224 962 527 lucie.dlouha@vfn.cz

Centra intenzivní hematologické péče (CIHP) pro dospělé
Fakultní nemocnice Brno
Interní hemato - onkologická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prof. MUDr. J. Mayer, CSc. +420 532 233 642 jmayer@fnbrno.cz
MUDr. Zdeněk Král, CSc. +420 532 233 642 zkral@fnbrno.cz
MUDr. D. Šálek, Ph.D. +420 532 233 515 dsalek@seznam.cz
doc. MUDr. A. Janíková, Ph.D. +420 532 233 877 ajanikova@fnbrno.cz
MUDr. L. Šmardová +420 532 233 559 lsmardova@fnbrno.cz

Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové
Oddělení klinické hematologie, IV. Interní hematologická klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Fax: +420 495 832 011
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prim. doc. MUDr. D. Belada, Ph.D. +420 495 832 886 david.belada@seznam.cz
prof. MUDr. P. Žák, Ph.D. +420 495 832 886 pavel.zak@fnhk.cz
prof. MUDr. L. Smolej, Ph.D. +420 495 834 688 smolej@seznam.cz
MUDr. M. Motyčková +420 495 834 613 motyckova.monika@seznam.cz
MUDr. A. Sýkorová, Ph.D. +420 495 834 613 ali.sykorova@seznam.cz
MUDr. M. Šimkovič Ph.D.
+420 495 834 851 simkovicm@gmail.com
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
I. Interní klinika
U nemocnice 2
128 00 Praha 2
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prof. MUDr. M. Trněný, CSc. +420 224 962 061 trneny@cesnet.cz
MUDr. J. Šálková, CSc. +420 224 962 542 jana.salkova@vfn.cz
MUDr. K. Benešová, CSc. +420 224 962 310 katerina.benesova@hotmail.com
MUDr. J. Karban, CSc. +420 224 966 325 josef.karban@vfn.cz
prof. MUDr. Pavel Klener +420 224 966 398 pavel.klener@gmail.com
prim. MUDr. Jan Kořen +420 224 962 310 jan.koren@vfn.cz
MUDr. Lucie Dlouhá +420 224 962 527 lucie.dlouha@vfn.cz
MUDr. Prokop Vodička +420 224 962 527 prokop.vodicka@vfn.cz

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Interní hematologická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Fax: + 420 267 163 058
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prof. MUDr. T. Kozák, Ph.D., MBA +420 267 162 292 kozak@fnkv.cz
doc. MUDr. J. Novák, Ph.D. +420 267 163 530 novakjan@centrum.cz
MUDr. J. Marková +420 267 162 886 markova@fnkv.cz
MUDr. H. Móciková, Ph.D. +420 267 163 554 heidi.mocikova@seznam.cz

Fakultní nemocnice Olomouc
Hemato - onkologická klinika
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Fax: 585 428 102
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prof. MUDr. T. Papajík, CSc. +420 588 442 878 tomas.papajik@fnol.cz
doc. MUDr. L. Raida, Ph.D. +420 588 442 880 ludek.raida@fnol.cz
prof. MUDr. V. Procházka, Ph.D. +420 588 444 330 vit.prochazka@fnol.cz
MUDr. Aleš Obr, Ph.D. +420 588 444 194 ales.obr@fnol.cz
Mgr. V. Kajaba, Ph.D. +420 588 442 532 kajabav@fnol.cz
Datacentrum HOK FN Olomouc

Fakultní nemocnice Plzeň
Hemato - onkologické oddělení
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Fax: 377 103 719, 377 104 623
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prim. MUDr. P. Jindra +420 377 104 628 jindra@fnplzen.cz
doc. MUDr. D. Lysák +420 377 103 722 lysak@fnplzen.cz
MUDr. K. Steinerová +420 377 103 871 steinerovak@fnplzen.cz

Ústav hematologie a krevní transfuze
U nemocnice 1
128 20 Praha 2
Kontaktní osoba Telefon E-mail
doc. MUDr. Veronika Válková, CSc. +420 221 977 182 veronika.valkova@uhkt.cz

Komplexní onkologická centra (KOC), která spolupracují s KLS

Fakultní nemocnice Plzeň
Hemato - onkologické oddělení
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
Fax: 387 875 160
Kontaktní osobaTelefonE-mail
MUDr. J. Pirnos+420 387 875 021pirnos@nemcb.cz

Fakultní nemocnice v Motole
Onkologická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Fax: 224 434 720
Kontaktní osoba Telefon E-mail
MUDr. K. Kopečková Ph.D.
+420 224 434 750 katerina.kopeckova@fnmotol.cz

Fakultní nemocnice Ostrava
Ústav klinické hematologie
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava Poruba
fax: +420 597 374 156

Kontaktní osoba Telefon E-mail
MUDr. J. Ďuraš +420 597 372 214 juraj.duras@fno.cz
MUDr. J. Gumulec +420 597 374 195 jaromir.gumulec@fnspo.cz
MUDr. A. Ligová +420 597 374 566 sligova@yahoo.com
Datacentrum
Mgr. Martina Janušková +420 597 372 095 martina.januskova@fno.cz
Oddělení klinické a molekulární patologie

MUDr. Vladimír Židlík, MBA, MIAC+420 608 820 804vladimir.zidlik@fno.cz

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Radioterapeutické oddělení
V Podhájí 21
401 13 Ústí nad Labem
Fax: 475 683 263
Kontaktní osoba Telefon E-mail
MUDr. M. Lysý +420 477 113 260 milan.lysy@mnul.cz

KOC Nový Jičín
Hematologické oddělení
Revoluční 214/35
741 01 Nový Jičín
Fax: +420 556 794 137
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prim. MUDr. M. Brejcha +420 556 794 136 martin.brejcha@onkologickecentrum.cz
MUDr. D. Klodová +420 556 794 132 drahomira.klodova@onkologickecentrum.cz
MUDr. M. Wróbel +420 556 794 140 marek.wrobel@onkologickecentrum.cz

Krajská nemocnice Liberec
Komplexní onkologické centrum
Husova 10
460 63 Liberec 1
fax: 485 312 027
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA +420 485 312 639 jiri.bartos@nemlib.cz
MUDr. Lucie Barsová +420 485 312 267 lucie.barsova@nemlib.cz
MUDr. Marta Holíková +420 485 312 332 marta.holikova@nemlib.cz

Centra poskytující komplexní péči včetně transplantační dětem a dospívajícím
Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Fax: 224 436 420
Kontaktní osoba Telefon E-mail
MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D. +420 224 436 401 edita.kabickova@lfmotol.cuni.cz

Dětská fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně
Klinika dětské onkologie
Černopolní 9
662 63 Brno
Kontaktní osoba Telefon E-mail
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. +420 532 234 600 jsterba@fnbrno.cz


Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 20. 08. 2023, datum vložení: 22. 10. 2019

Zpět