Zavádějící reklama na protonovou léčbu může u pacientů vyvolat falešné naděje

Současná kontroverze: protonová vs. fotonová terapie

Protonová terapie je v aktuálních onkologických guidelines akceptovaná pouze pro velmi limitované indikace, jako jsou některé nádory dětského věku, karcinom prostaty, či nádory hlavy a krku. Přestože může mít v některých případech lepší krátkodobé léčebné výsledky než „konvenční“ fotonová radioterapie, existuje zde stále mnoho otazníků. Dva recentně vydané články na stránkách American Society of Clinical Oncology, které čerpají z abstraktů prezentovaných na letošním kongresu ASCO, popisují současnou situaci v radioterapii. Oba články shodně poukazují na možnou nižší incidenci krátkodobých nežádoucích úči... zobrazit více

Misleading Advertising for Proton Beam Radiotherapy May Give Patients False Hope

Current Controversy: Experts Weigh In On Proton Vs. Photon Therapy

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 25. 08. 2019, datum vložení: 25. 08. 2019

Zpět