Prognostické faktory - přehled

Seznam příloh

Poslední úprava: Dlouhá, Lucie dne 28. 11. 2019, datum vložení: 16. 11. 2019


Obecné kalkulátory - přehled

Seznam příloh

Poslední úprava: Dlouhá, Lucie dne 28. 11. 2019, datum vložení: 16. 11. 2019


CTCAE hodnotící kritéria - Verze 4.0

CTCAE hodnotící kritéria

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 25. 08. 2019, datum vložení: 25. 08. 2019


CIRS hodnocení komorbidit

CIRS tabulka

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 25. 08. 2019, datum vložení: 25. 08. 2019


Charlson comorbidity scale

Odkaz

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 25. 08. 2019, datum vložení: 25. 08. 2019


Kalkulátor rizika časné progrese u FL


ABE-3 skóre

Zpět