EHA 2022 Vídeň - videokomentáře na webu Hematoonkologie.cz

Letošní kongres EHA 2022 ve Vídni přinesl celou řadu novinek v diagnostice a léčbě lymfomů, ale i v dalších oblastech hematologie. Na portálu Hematoonkologie.cz můžete zhlédnout sadu videokomentářů přímo z kongresových prostor. Neváhejte také na této webové p... zobrazit více

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 11. 07. 2022, datum vložení: 30. 06. 2022


Hematoonkologie.cz - konzultační a vzdělávací portál pro hematology

Diagnostika a léčba hematoonkologicky nemocných pacientů je náročná a rozhodnout vždy jednoznačně o postupu léčby nebo řešit úspěšně raritní stavy není jednoduché. Nevíte, jestli bude mít kolega zrovna možnost s Vámi telefonicky konzultovat?

- využijte možnost on-line konzultace

... zobrazit více

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 30. 06. 2022, datum vložení: 11. 12. 2021


XIV. výroční zasedání skupin KLS a ČSCLL (30. 3. - 1. 4. 2022)

Dovolujeme si Vás pozvat na XIV. výroční zasedání Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL).
Datum konání: 30... zobrazit více

Registrujte se zde

Program KLS 30-31.3.2022

Program ČSCLL 1.4.2022

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 09. 03. 2022, datum vložení: 06. 10. 2021


Aktualizovaná doporučení pro léčbu 1. linie u Hodgkinova lymfomu

Vážené kolegyně a kolegové,
k dispozici jsou aktualizovaná doporučení pro léčbu Hodgkinova lymfomu v 1. linii na základě některých novinek v této oblas... zobrazit více

HL 1. linie - doporučení

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 20. 04. 2021, datum vložení: 20. 04. 2021


Hematologie 2022 (22. pražské hematologické dny)

Milé kolegyně, milí kolegové,

letošní Pražské hematologické dny úspěšně obhájily změnu termínu, délky trvání, rozdělení na sekci lékařů a sester a především odborné náplně s přehledem novinek ve světové hematologii a podílu našich odborníků na tomto pokroku. Na distanční formu konference se zaregistrovalo více než 900 účastníků! Věříme, že v lednu 2022 se setkáme v prostorách Clarion kongresového centra při prezenční formě konference, která opět představí to nejlepší ze světové a naší hematologie. Těšíme se na abstrakty vašich sdělení na mezinárodních konferencích v roce 2021, které můžete zasílat na webové stránky konference již od června tohoto roku.... zobrazit více

Pozvánka

Program

Poslední úprava: Dlouhá, Lucie dne 13. 04. 2021, datum vložení: 06. 04. 2021


Plenární zasedání KLS a ČSCLL v roce 2021


Plenární zasedání KLS a ČSCLL v roce 2020


HEMATOLOGIE 2021 (21. pražské hematologické dny)


Stručné pokyny pro lékaře - Péče o pacienty léčené pro lymfom

Zpět