HEMATOonkologie.cz - Second Opinion v oblasti hematoonkologie

Konzultační a vzdělávací portál HEMATOonkologie.cz usnadňuje mnohdy složité rozhodování v diagnostice a léčbě pacientů s hematoonkologickými malignitami. Projekt umožňuje rychlou a bezplatnou konzultaci, tzv. druhý názor. Portál také nabízí pravidelnou dávku novinek z oblasti hematoonkologie.
Odborným garantem projektu HEMATOonkologie.cz je prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Všechny sekce mají svého garanta. Seznam v... zobrazit více

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 11. 12. 2021, datum vložení: 11. 12. 2021


XIV. výroční zasedání skupin KLS a ČSCLL (30. 3. - 1. 4. 2022)

Dovolujeme si Vás pozvat na XIV. výroční zasedání Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL).
Datum konání: 30... zobrazit více

Registrujte se zde

Program KLS 30-31.3.2022

Program ČSCLL 1.4.2022

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 09. 03. 2022, datum vložení: 06. 10. 2021


Aktualizovaná doporučení pro léčbu 1. linie u Hodgkinova lymfomu

Vážené kolegyně a kolegové,
k dispozici jsou aktualizovaná doporučení pro léčbu Hodgkinova lymfomu v 1. linii na základě některých novinek v této oblas... zobrazit více

HL 1. linie - doporučení

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 20. 04. 2021, datum vložení: 20. 04. 2021


Hematologie 2022 (22. pražské hematologické dny)

Milé kolegyně, milí kolegové,

letošní Pražské hematologické dny úspěšně obhájily změnu termínu, délky trvání, rozdělení na sekci lékařů a sester a především odborné náplně s přehledem novinek ve světové hematologii a podílu našich odborníků na tomto pokroku. Na distanční formu konference se zaregistrovalo více než 900 účastníků! Věříme, že v lednu 2022 se setkáme v prostorách Clarion kongresového centra při prezenční formě konference, která opět představí to nejlepší ze světové a naší hematologie. Těšíme se na abstrakty vašich sdělení na mezinárodních konferencích v roce 2021, které můžete zasílat na webové stránky konference již od června tohoto roku.... zobrazit více

Pozvánka

Program

Poslední úprava: Dlouhá, Lucie dne 13. 04. 2021, datum vložení: 06. 04. 2021


Plenární zasedání KLS a ČSCLL v roce 2021

Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii proběhlo online ve dnech 14. – 16. dubna 2021. Audiovizuální záznam najdete po přihlášení v členské zóně.

Program KLS

Program ČSCLL

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 23. 05. 2021, datum vložení: 15. 01. 2021


Plenární zasedání KLS a ČSCLL v roce 2020


HEMATOLOGIE 2021 (21. pražské hematologické dny)


Stručné pokyny pro lékaře - Péče o pacienty léčené pro lymfom

Zpět